Przejdź do treści

Regulamin usługi „otwarta paczka”

Określający zasady usługi „otwarta paczka” umożliwiająca Kupującemu zamawianie i dodawanie towarów do istniejącego i niewysłanego zamówienia.

 1. Definicje
  1. Otwarta paczka – usługa oferowana Kupującemu przez Sprzedającego.
  2. Kupujący – każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
  3. Sprzedający – sklep Wieloświat, którego właścicielem jest Iga Kocięda, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą PoKo Iga Kocięda z siedzibą pod adresem ul. Jana Pawła II 7A/10, 26-300 Opoczno, NIP 7681845913, nr REGON 389693740.
  4. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Kupującemu lub Sprzedającemu przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, np. informacja przekazana na papierze, email, plik PDF.
 2. Korzystanie z usługi „otwarta paczka”
  1. Usługa „otwarta paczka” dostępna jest dla kupujących niebędących konsumentem korzystających z przedpłatowych form płatności.
  2. W celu skorzystania z usługi „otwarta paczka” Kupujący podczas składania zamówienia powinien wybrać formę płatności oraz sposób dostawy „Otwarta paczka”, opłacić zamówienie zgodnie z otrzymanym podsumowaniem.
  3. Kupujący może dokonywać kolejnych zakupów wybierając opcję dostawy „otwarta paczka” oraz podając numer pierwotnego zamówienia, do którego towary mają zostać dołożone.
  4. W chwili zaksięgowania wpłaty za zamówienie traktowane jako otwarta paczka własność towarów zostaje przeniesiona na Kupującego, a dysponowanie przez Sprzedającego ogranicza się do przechowywania oraz przekazania towarów Kupującemu za pomocą wybranej przez Kupującego formy dostawy.
  5. Za przechowywanie towarów będących własnością Kupującego Sprzedający nie pobiera opłaty.
  6. Zamówienie oznaczone jako otwarta paczka zostaje zamknięte i przygotowane do dostarczenia do Kupującego, gdy ten dokona zakupu ostatniego przedmiotu do Otwartej Paczki z wyborem dostawy innej, niż „Otwarta paczka”, lub na wyraźne zlecenie Kupującego wyrażone przy dokonywaniu zamówienia lub za pomocą dostępnych środków komunikacji.
  7. Kupujący może skorzystać z darmowej wysyłki, jeżeli kwota łączna za zamówienie oznaczone jako otwarta paczka przekracza sumę 299 zł (lub kwotę niższą, ustaloną podczas aktualnie trwających promocji).
 3. Odstąpienie od umowy kupna sprzedaży
  1. Kupującemu korzystającemu z usługi „otwarta paczka” przysługuje prawo do odstąpienia od umowy kupna sprzedaży w od momentu złożenia zamówienia do 14 dni od daty otrzymania zamówionego towaru.
  2. O odstąpieniu od umowy Kupujący niebędący konsumentem winien poinformować Sprzedającego przed upływem prawa do odstąpienia od umowy składając jednoznaczne oświadczenie woli w formie pisemnej na trwałym nośniku.
 4. Postanowienia końcowe
  1. Usługę „otwarta paczka” wprowadza się na czas nieoznaczony.
  2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
  3. Treść regulaminu obowiązuje od 25 września 2021 r.

Pranie pieluszek wydaje Ci się skomplikowane?

Zgarnij super prostą instrukcję prania pieluszek w formie infografiki. Rozwiejemy Twoje wątpliwości 🙂

Nie spamujemy! Zajrzyj do naszej Polityki prywatności po więcej informacji.

0